Home » Novinky » IQ test : Ste inteligentný ? Dokážte to vyriešením tejto matematickej rovnice za menej ako 30 sekúnd

IQ test : Ste inteligentný ? Dokážte to vyriešením tejto matematickej rovnice za menej ako 30 sekúnd

Existujú rôzne druhy IQ testy zistiť úroveň ich inteligencie. Kalkul je test efektívne meranie schopností uvažovania a logického myslenia.

Stačí, ak urobte rýchly mentálny výpočet. predloženej rovnice po preskúmaní použitých znamienok. Je to jednoduchá rovnica, ktorá používa konvenčné znamienka: + a x. O to viac, že sa vám ponúka Na výber máte 4 odpovede.

Záhada, o ktorej je reč

Pri riešení tohto puzzle je dôležité sústrediť sa, pretože musíte nájsť správnu odpoveď. za menej ako 30 sekúnd. Rýchlym nájdením riešenia rovnice sa stávate inteligentným človekom.

Používa sa len číslo 5 so znamienkami + a x, t. j. 5 + 5 x 5 + 5 = ?

Foto: Ludiaakomy.com

Pozývame vás, aby ste klikli na „Ďalej“ a našli riešenie na ďalšej stránke.


Davida
O autorze, Davida
David je šéfredaktorom portálu Ludiaakomy.sk Jeho úlohou je motivovať a viesť redakčný tím, aby vytváral kvalitné a aktuálne informácie zo všetkých oblastí života v domácnosti a záhradkárstva. David je tiež veľkým milovníkom prírody a vždy sa snaží byť v kontakte s prírodným prostredím. Je členom miestneho ochranárskeho združenia a angažuje sa v boji za ochranu a zmiernenie klimatických zmien.