Home » Novinky » Logický test : Nájdite 3-miestny kód za menej ako 40 sekúnd !

Logický test : Nájdite 3-miestny kód za menej ako 40 sekúnd !

Dnes vám ponúkame skladačka logiky a reflexie. Ide o analýzu obrazu a nájsť skrytý 3-miestny kód. Nápovedy nájdete v 5 falošných kombinácií ktoré sú prezentované.

Tento typ test je veľmi obľúbená medzi fanúšikmi logických a logických hier. Problém spočíva v tom, že na nájdenie správneho kódu je potrebné správne interpretovať nápovedy.

Tento druh výzvy sú na sociálnych sieťach veľmi populárne a môžu mať rôzne podoby, napríklad hľadanie slov, hádanky, hádanky alebo vizuálne testy. Tieto hry podnecujú zvedavosť a stimulujú myseľ, aby sa pokúsila nájsť víťazný kód.

Cieľom hry je nájsť trojmiestny kód analýzou obrázka a správnou interpretáciou 5 zobrazených nesprávnych kombinácií. Takže, ste pripravení prijať výzvu a nájsť kód ? Veľa šťastia!

Pravidlá riešenia testu IQ

Výzvou je nájsť 3-miestny kód. Aby ste to dokázali, musíte byť pozorní a dobre sa sústrediť. Pri riešení tejto hádanky je nevyhnutné poznať pravidlá, ktoré treba dodržiavať.

Po každej kombinácii 3 čísel sa umiestnia farebné bodky, aby sa zistilo, či je kód správny alebo nie.

  • čierna bodka znamená, že jedno z čísel nie je prítomné.
  • žltá bodka znamená, že jedno z čísel je prítomné, ale nie je v správnom poli.
  • zelená bodka znamená, že jedno z čísel sa nachádza v správnom políčku.

Táto výzva je náročná úroveň ako ukazuje posuvník obtiažnosti na obrázku.

Aby ste v tejto úlohe uspeli a našli správny trojmiestny kód, musíte sa dobre pozerať a sústrediť. Musíte si nájsť čas na pochopenie pravidiel a venovať pozornosť farebným bodkám po každej trojcifernej kombinácii.

Pozor! Farebné body nie sú umiestnené v poradí. Máte 40 sekúnd nájsť kód alebo dokončiť úlohu, preto si preštudujte každý bod, aby ste vyhrali.

Tréning mozgu je nevyhnutný pre správne fungovanie vášho tela. Je dôležité stimulovať svoju myseľ a používať logiku na zlepšenie kognitívnych a intelektuálnych schopností.

Pri riešení hádaniek a kódov, ako je ten v dnešnej hádanke, si môžete precvičiť riešenie zložitých problémov a rýchlejšie myslenie.

Taktiež si precvičte hľadanie správneho kódu, zlepšiť pamäť a schopnosť ľahšie sa rozhodovať..

Kliknutím na tlačidlo „Ďalej“ nižšie zobrazíte riešenie na ďalšej stránke.


Davida
O autorze, Davida
David je šéfredaktorom portálu Ludiaakomy.sk Jeho úlohou je motivovať a viesť redakčný tím, aby vytváral kvalitné a aktuálne informácie zo všetkých oblastí života v domácnosti a záhradkárstva. David je tiež veľkým milovníkom prírody a vždy sa snaží byť v kontakte s prírodným prostredím. Je členom miestneho ochranárskeho združenia a angažuje sa v boji za ochranu a zmiernenie klimatických zmien.