Home » Praktyczne wskazówki » Matematická výzva: Dokážte, že ste génius, vyriešením tejto mimoriadne náročnej matematickej hádanky

Matematická výzva: Dokážte, že ste génius, vyriešením tejto mimoriadne náročnej matematickej hádanky

Tento náročný matematický problém, ktorý sa stal virálnym na internete, je pôvodne, test pre školákov. Je to rovnica zložené s stromy a vtáknavrhnuté tak, aby otestovali vašu myseľ. Ak chcete dokončiť hádanku, musíte zistiť hodnotu vtáka na základe zadaných hodnôt. Najlepšie na tom je, že neexistuje žiadny časový limit. Potrebujete len základné znalosti matematiky a máte hotovo.

Matematická hádanka na otestovanie vášho IQ

Ide o problém alebo hru, ktorej úspešné vyriešenie si vyžaduje použitie matematiky. Matematická hádanka môže obsahovať čísla, rovnice, tvary alebo iné matematické pojmy. Môžu to byť krížovky, sudoku, logické úlohy a mnohé ďalšie. Na nájdenie riešenia je potrebné komplexné uvažovanie a tvorivé myslenie.

Prezentácia testu IQ: obrázok výpočtu, ktorý sa má vyriešiť

Foto: Ludiaakomy.com

Obrázok predstavuje matematickú hádanku, ktorú treba vyriešiť. Pozorne si prezrite všetko: obrázok, symboly, každý riadok. Je to rovnica s červenými stromami, zelenými stromami a vtákmi.

Hodnotu vtáka teda musíte zistiť na základe logiky. Tento hlavolam je ideálny na otestovanie vašich logických a matematických schopností.

Odpoveď na hádanku o stromoch a vtákoch

Tento hlavolam je jednoduchší, ako vyzerá, a napriek tomu je skvelým spôsobom, ako otestovať svoju inteligenciu a logiku. Veľká gratulácia všetkým, ktorí dokázali nájsť riešenie bez toho, aby sa najprv pozreli na odpoveď.

Ak chcete nájsť odpoveď, musíte najprv určiť hodnotu každého prvku v hádanke.

  • Ak vezmeme prvú rovnicu, súčet dvoch červených stromov sa rovná 12. Ak vydelíte 12 číslom 2, dostanete číslo 6. Takže 1 červený strom sa rovná 6.
  • Druhý obrázok zobrazuje rovnicu, ktorá vyzerá takto: 1 červený strom vynásobený 1 zeleným stromom plus 1 zelený strom sa rovná 14. Inými slovami: (6 x 2) + 2 = 14. Teda 1 zelený strom sa rovná 2.
  • Posledný z nich navrhuje túto rovnicu: 1 červený strom vynásobený zeleným stromom odčítaný od vtáka vynásobeného červeným stromom sa rovná jednému červenému stromu. Nahradením jednotlivých výkresov ich príslušnými hodnotami dostaneme (6 × 2) – (1 × 6) = 12 – 6 = 6.
  • Takže nakoniec je hodnota vtáka 1

Davida
O autorze, Davida
David je šéfredaktorom portálu Ludiaakomy.sk Jeho úlohou je motivovať a viesť redakčný tím, aby vytváral kvalitné a aktuálne informácie zo všetkých oblastí života v domácnosti a záhradkárstva. David je tiež veľkým milovníkom prírody a vždy sa snaží byť v kontakte s prírodným prostredím. Je členom miestneho ochranárskeho združenia a angažuje sa v boji za ochranu a zmiernenie klimatických zmien.