Home » Praktyczne wskazówki » Matematická výzva: Otestujte si svoje IQ vyriešením tejto hádanky, ktorú dokáže vyriešiť len 10 % dospelých

Matematická výzva: Otestujte si svoje IQ vyriešením tejto hádanky, ktorú dokáže vyriešiť len 10 % dospelých

Táto stránka matematická hádanka je nemožné vyriešiť a iba 10 % z dospelých dokáže nájsť riešenie. Táto stránka test môže byť jednoduchá, ak ste vytrvalí a venujete čas jej pochopeniu a dôkladnému premýšľaniu.

Prezentácia matematickej hádanky: obrázok výpočtu na riešenie

Aby ste v tejto matematickej hádanke uspeli, musíte zapojiť svoju myseľ aj kreativitu. Táto stránka IQ test je ideálny na stimuláciu mozgu a zlepšenie inteligencie.

Táto rovnica bola pôvodne uverejnená v čínskom teste pre deti do 5 rokov. Hádankou je nájsť výsledok vynásobeniažltý kvet s pridanímčervený kvet vynásobené a modrý kvet.

Na pomoc vám ponúkame niekoľko už vyriešených rovníc. Tri červené kvety spolu sa rovnajú 60. Dva modré kvety plus jeden červený kvet je 30. Jeden modrý kvet mínus dva žlté kvety sa rovná 3.

Mnoho ľudí to vzdalo. Skutočne. matematické hádanky sú ťažké, najmä ak sú vyjadrené symbolmi alebo kresbami namiesto čísel. Sú však vynikajúcim spôsobom, ako rozvíjať svoje strategické myslenie, logické uvažovanie a schopnosti riešiť problémy.

Ak chcete vyriešiť hádanku, musíte si najprv pozorne prezrieť obrázok.

Foto: Ludiaakomy.com

Odpoveď na matematickú hádanku červený kvet, modrý kvet a žltý kvet

Riešenie tejto matematickej hádanky nebolo ľahké nájsť. Ak ste našli odpoveď, buďte na seba hrdí a ostatní môžu skúsiť šťastie s inou hádankou. Tento typ testu vám umožňuje hravou formou vykonávať tréning alebo mozgové cvičenie.

  • Prvá rovnica udáva hodnotu každého červeného kvetu. Ak je súčet troch červených kvetov 60, znamená to, že každý červený kvet má hodnotu 20.
  • Druhá rovnica je súčet jedného červeného kvetu a dvoch modrých kvetov rovný 30. Modré kvety majú po päť okvetných lístkov. To znamená, že okvetné lístky majú hodnotu 1. Dva modré kvety majú teda hodnotu 10.
  • Tretia rovnica zobrazuje modrý kvet s päť okvetných lístkov mínus dva žlté kvety sa rovná 3. Modrý kvet má hodnotu 5, takže dva žlté kvety majú hodnotu 1. Nahradením kvetov ich hodnotami dostaneme : 5 – 2 = 3.

Riešenie poslednej rovnice je potom jednoduché, pretože teraz poznáte hodnotu každého kvetu. Nahradením kvetov ich príslušnými hodnotami dostaneme 1 + (20 x 4) = 81.


Davida
O autorze, Davida
David je šéfredaktorom portálu Ludiaakomy.sk Jeho úlohou je motivovať a viesť redakčný tím, aby vytváral kvalitné a aktuálne informácie zo všetkých oblastí života v domácnosti a záhradkárstva. David je tiež veľkým milovníkom prírody a vždy sa snaží byť v kontakte s prírodným prostredím. Je členom miestneho ochranárskeho združenia a angažuje sa v boji za ochranu a zmiernenie klimatických zmien.