Home » Novinky » Rýchlo nájdite riešenie tejto matematickej rovnice

Rýchlo nájdite riešenie tejto matematickej rovnice

Tento argumentačný obrázok je príkladom výzvy Matematický problém na precvičenie mozgu a zmyslu pre pozorovanie. Táto úloha využíva čísla a tvary štvorec, trojuholník a kruh s rôznymi farbami.

Aké číslo je v poslednej rovnici?

Zmes čísel a tvarov sa ukazuje ako ťažká. Ak sa však pozorne pozriete na túto matematickú rovnicu, môžete rýchlo nájsť odpoveď.

Okrem pozorovacích schopností by ste mali používať aj logické a matematické uvažovanie. Ide o otestovanie vašej úrovne a zároveň o zábavu.

Uvádza 4 matematické rovnice so sčítaním, násobením a odčítaním. Najskôr sčíta číslo so štvorcom a trojuholníkom, čím získa okrúhle číslo. Potom pridajte 3 trojuholníky, aby ste získali číslo 21.

Treťou rovnicou je sčítanie čísla 5 s trojuholníkom a 2, čím dostaneme štvorec. Pre poslednú rovnicu, ktorej výsledok je v rámci vašich zručností, sčítajte kolo s trojuholníkom a štvorec vedľa seba pred odčítaním od kola.

Prečo práve obrázok matematického uvažovania?

Tento test Matematický obrázkový test je cvičenie, ktoré zlepšuje schopnosti uvažovania a myslenia. Pomocou tohto testTest možno použiť na meranie logického uvažovania a schopnosti riešiť problémy.

Je účinný a praktický na posúdenie úrovne pri prijímaní, vyučovaní alebo hodnotení štátnych zamestnancov.

Test logického uvažovania poskytuje matematické nástroje a techniky výpočtu na riešenie problému po dôkladnej analýze. Na základe výsledkov možno porovnať výkon s referenčnými normami.

Riešenie

Zistili ste, ktoré číslo zodpovedá jednotlivým tvarom?

Štvorec je 14, trojuholník je 7 a kruh je 49Potom jednoducho nahraďte každý tvar príslušným číslom a až potom pokračujte vo výpočte.

Foto: Radiotips

Na Riešenie poslednej rovnice je 21.


Davida
O autorze, Davida
David je šéfredaktorom portálu Ludiaakomy.sk Jeho úlohou je motivovať a viesť redakčný tím, aby vytváral kvalitné a aktuálne informácie zo všetkých oblastí života v domácnosti a záhradkárstva. David je tiež veľkým milovníkom prírody a vždy sa snaží byť v kontakte s prírodným prostredím. Je členom miestneho ochranárskeho združenia a angažuje sa v boji za ochranu a zmiernenie klimatických zmien.