Home » Novinky » Test osobnosti: podľa toho, čo vidíte ako prvé, určíte, ktorá mozgová hemisféra je vaša dominantná.

Test osobnosti: podľa toho, čo vidíte ako prvé, určíte, ktorá mozgová hemisféra je vaša dominantná.

Chceli ste niekedy zistiť, ktorá z vašich mozgových hemisfér je dominantnejšia ako tá druhá? Testy osobnosti môžu byť veľmi užitočné a zábavné, pretože môžu odhaliť niektoré povahové črty, o ktorých ste možno nevedeli. Nasledujúci test je optický klam. Pri pohľade na predložený obrázok najprv identifikujte, čo vidíte, a potom prejdite k interpretáciám, aby ste ho lepšie pochopili.

Výklad.

Najviac vás zaujala opica visiaca z konárov? Ak áno, to znamená, že máte dominantnú pravú hemisféru. Ste impulzívny človek, čo znamená, že sa zvyčajne necháte ovládať svojimi emóciami a pocitmi. Preto, ste mimoriadne emocionálny človek a čokoľvek vás môže rozrušiť a zraniť. Ak sa niekto trápi, nemôžete si pomôcť, ale cítite sa rovnako zle ako on. Keď sa s vami niekto podelí o dobrú správu, ste rovnako šťastní ako ten, kto sa s vami o ňu podelil.

Na druhej strane ste tvoriví, zasnení a intuitívni, čo vás len zriedkakedy dostáva do kompromitujúcich situácií. Naopak, vaša kreativita a intuícia vám umožňujú nájsť originálne riešenia ťažkých situácií. Máte mnoho inovatívnych nápadovAj vy patríte k ľuďom, ktorí žijú vo svojom vlastnom svete, často s hlavou vo hviezdach. Aj vy patríte k ľuďom, ktorí žijú vo svojom vlastnom svete, často s hlavou vo hviezdach, a pri každej príležitosti sa necháte unášať myšlienkami. Dôležitejšie je, aby ste si cestu za svojimi cieľmi užívali a vychutnávali si každú sekundu, aj keď čelíte problémom.

Výklad.

Čo vás zaujalo, bola hlava tigra? Jednoducho to znamená, že vaša dominantná hemisféra je ľavá. Ste človek, ktorý rád plánuje každý detail svojho života. Chcete, aby sa veci diali presne tak, ako ste si ich naplánovali, aby ste dosiahli úspech, najmä v práci. Ste opatrný človek, logicky uvažujúci, ale predovšetkým logický. Napriek svojej perfekcionistickej stránke sa držíte pri zemi a analyzujete každý svoj krok.

Každý váš krok je organizovaný a presný a smeruje k dosiahnutiu presne stanoveného cieľa. Často sa od vás žiada, aby ste riešili konflikty, pretože dokážete rozpliesť nitky, keď majú tendenciu sa rozplietať. Pri riešení problémov zvyčajne používate logiku a objektivitu. Máte Schopnosť ustúpiť zo zložitých situácií s cieľom analyzovať možné výsledky, čo svedčí o nezvyčajných intelektuálnych schopnostiach.

Niektoré z najzaujímavejších informácií o mozgových hemisférach

Koncept ľavej a pravej mozgovej hemisféry je vedecky dobre zdokumentovaný. Obe mozgové hemisféry sú oddelené štruktúrou nazývanou corps callosum commissure. Práve táto štruktúra spája obe strany mozgu a podporuje plynulú výmenu informácií medzi nimi. Na oddelenie hemisfér upozornil v 70. rokoch 19. storočia švajčiarsky neurológ. Tento koncept spopularizoval v 60. rokoch 20. storočia americký psychológ Roger Sperry.

Títo dvaja vedci dokázali, že mozog má špecializované funkcie, ktoré sú špecifické pre každú hemisféru: ľavú a pravú. Ako vyplýva z vyššie uvedeného osobnostného testu, môžeme vidieť, že Ľavá hemisféra je spojená s kognitívnymi funkciami a analytickým myslením. Okrem používania jazyka, tvorenia slov a používania logiky je teda zodpovedný aj za porozumenie. Pravá hemisféra je spojená s intuitívnym a kreatívnym myslením človeka. Je zodpovedný za chápanie tvarov a obrazov, rozpoznávanie tvárí a samozrejme výrazov tváre a za tzv. intuitívne rozhodovanie. Hoci každá z oboch mozgových hemisfér má špecifické funkcie, pri spracovaní informácií spolupracujú. Preto, sú tie, ktoré uľahčujú kognitívne funkcie a pomáhajú vám vykonávať mnohé úlohy každodenného života.


Davida
O autorze, Davida
David je šéfredaktorom portálu Ludiaakomy.sk Jeho úlohou je motivovať a viesť redakčný tím, aby vytváral kvalitné a aktuálne informácie zo všetkých oblastí života v domácnosti a záhradkárstva. David je tiež veľkým milovníkom prírody a vždy sa snaží byť v kontakte s prírodným prostredím. Je členom miestneho ochranárskeho združenia a angažuje sa v boji za ochranu a zmiernenie klimatických zmien.