Home » Záhrada » Udržateľné záhradkárstvo: čo je to, vlastnosti a výhody

Udržateľné záhradkárstvo: čo je to, vlastnosti a výhody

Počas celej histórie krajinnej architektúry sa prihliadalo na vytváranie krásnych priestorov, ale nezohľadňoval sa vplyv okolia na životné prostredie a náklady na zavlažovanie rôznych plodín a druhov. Zvyčajne tieto výdavky nemajú veľa spoločného s klimatickými podmienkami záhrady, takže nejde o udržateľnú záhradu. Stránka udržateľná záhrada je taká, ktorá môže plniť svoju okrasnú funkciu, ale je v rovnováhe s klímou oblasti, v ktorej žije.

V tomto článku vám povieme všetko, čo potrebujete vedieť o tom, čo je udržateľná záhrada, aké sú jej vlastnosti a výhody.

Potreba udržateľnej záhrady

udržateľné záhradkárstvo

V histórii sa krajinná architektúra vždy zameriavala na vytváranie krásnych priestorov, bohužiaľ v mnohých prípadoch sa neberie do úvahy vplyv na životné prostredie a náklady na zavlažovanie plodín druhov. Tento poplatok nemá nič spoločné s podnebím, v ktorom sa záhrada nachádza.

Aby sa predišlo takýmto problémom, pri plánovaní záhrad sa prijali opatrenia zamerané najmä na udržateľnosť. V mnohých prípadoch sa používali techniky suchého záhradníctva, čo bol systém, ktorý používali Arabi pri budovaní pôsobivých záhrad na Pyrenejskom polostrove. Cieľom týchto metód je vytvoriť sebestačné záhrady pomocou druhov odolných voči suchu a výsadieb určených na zvýšenie vlhkosti.

Veľmi dôležitým aspektom udržateľných záhrad je zavádzanie pôvodných rastlín, ktoré odoláva klimatickým podmienkam v ktorejkoľvek časti planéty. Všetky činnosti, ktoré sa majú v tomto type záhrady vykonávať, sa musia navzájom ovplyvňovať, môžeme povedať, že ide o periodické činnosti, ktorých cieľom je ovplyvniť ich autonómny vývoj, takže zavlažovanie a prerezávanie v skutočnosti neexistujú.

Udržateľné záhrady využívajú existujúce technológie a zdroje na vytváranie zelených plôch, ktoré časom získavajú na hodnote, a snažia sa o vyvážené dozrievanie prirodzeného vývoja priestoru.

Výhody udržateľnej záhrady

typy udržateľného záhradníctva

Lepšie hospodárenie

Náklady na výstavbu udržateľnej záhrady sú rovnaké ako náklady na výstavbu tradičnej záhrady, v závislosti od dizajnu a doplnkov, ktoré chceme umiestniť. To sú dôvody, prečo sú udržateľné záhrady lacnejšie ako tradičné záhrady:

 • Zníženie spotreby vody vďaka dobrému návrhu a starostlivému výberu xerofytov podľa klímy, typu pôdy a smeru slnečného žiarenia.
 • V prípade potreby je možné zvoliť účinný zavlažovací systém.
 • Môže uskladňovať dažďovú vodu
 • Nenáročná údržba, cyklus závisí od potrieb zákazníka, ale navrhnuté a vybrané rastliny rešpektujú svoj výsadbový rámec, čo umožňuje záhrade rásť nezávisle po dlhý čas bez manuálnych zásahov.
 • Starostlivé orezávanie: vďaka predchádzajúcemu bodu sa stromy a kríky nemusia orezávať ako v tradičných záhradách.
 • Nepoužívajú sa žiadne prípravky na ochranu rastlín, rastliny sa pestujú v podmienkach potrebných na to, aby boli silné a zdravé.
 • Zníženie používania hnojív
 • Znížte plochu trávnika a používajte trávniky s nízkou spotrebou vody (menší rast, menej kosenia), nižšími nákladmi na údržbu a menšou potrebou hnojív.

Výrazná úspora vody

V posledných rokoch je záhradný dizajn ovplyvnený britským štýlom, kde každý priestor vypĺňajú dobre zavlažované kríky a živé kvety, zatiaľ čo prázdne plochy pokrývajú trávniky. Sucho sa považuje za obmedzenie.

Našťastie, vďaka tomu, že ľudia chápu sucho a suché roky. racionálne využívanie vodných zdrojov prostredníctvom účinných zavlažovacích systémov.. Použitie rastlín stredomorského podnebia uľahčuje a otvára dvere všetkým druhom vegetácie, ktoré môžeme použiť v záhrade.

Udržateľné záhradníctvo, známe aj ako xero-záhradníctvo (z gréckeho xero- „suchý“), nám poskytuje nástroje na realizáciu tohto typu záhrady. Ide o takmer sebestačné záhradníctvo, ktoré maximálne využíva všetky dostupné zdroje, formuluje usmernenia na úsporu vody, ľudských a materiálnych zdrojov a v konečnom dôsledku minimalizuje spotrebu prípravkov na ochranu rastlín.

Stručne povedané, používanie pôvodných rastlín, ktoré šetria vodou, spolu s plánovaným dizajnom a účinnými zavlažovacími systémami a zberom dažďovej vody, ak je to možné, znižuje spotrebu vody v našej záhrade o 70 % v porovnaní s tradičnými záhradami..

Znížená údržba

Pri zvažovaní udržateľnej záhrady hľadáme vhodné rastliny na základe podnebia, typu pôdy, smeru, rámca výsadby, preferencií zákazníka a funkcie a na základe toho všetkého si predstavujeme, ako bude záhrada vyzerať o niekoľko rokov. Tieto aspekty spolu s primeranou a minimálnou spotrebou vody potrebnou pre zdravé a silné rastliny nám pomáhajú obmedziť údržbu na minimum.

 • Ak nezohľadníte rám výsadby a vývoj rastlín, skončíte pri prerezávaní alebo odstraňovaní rastlín.
 • Ak budeme zalievať príliš veľa, rastliny príliš porastú a budeme ich musieť orezávať. Môže tiež viesť k vzniku plesní a chorôb, takže budeme musieť používať prípravky na ochranu rastlín.
 • Ak nezohľadníme podnebie a typ pôdy, rastliny sa nebudú vyvíjať normálne a začnú mať problémy s hnojením, zmenami rastlín, chorobami atď.
 • Výber trávnikov s nízkou spotrebou vody nám tiež pomáha znížiť údržbu, pretože sú to trávniky s pomalým rastom (menej strihania), vyžadujú menej hnojív (neprerastú a menej sa strihajú) a nechytajú choroby. To všetko znamená menej údržby

Udržateľná záhrada rešpektuje životné prostredie

Automatické zavlažovanie a jeho zneužívanie sú najväčšími nepriateľmi moderných stredomorských záhradkárov. Táto snaha napodobniť anglické záhrady spôsobila, že sme stratili rozmanitosť rastlín, ktoré dávajú našej záhrade farbu, tvar a život a súvisia s podnebím a pôdou. Naše záhrady sú všetky rovnaké, stratili svoju identitu.

Keď nastane obdobie sucha a je zakázané zalievanie, všetky rastliny v záhrade odumrú. Je to znamenie, že sme niečo urobili zle a musíme sa obrátiť k záhrade, ktorá rešpektuje naše životné prostredie a prispôsobuje sa podmienkam prostredia v danej oblasti.

Nápady na dizajn

výhody pôvodnej záhrady

Keď pochopíme podstatu udržateľnej záhrady, môžeme ju zariadiť vhodným nábytkom a osvetlením. Pri výbere záhradného nábytku by sme mali ideálne je vybrať si odolný nábytokktoré majú v strednodobom horizonte najmenší vplyv na prírodu.

Vyhýbanie sa nákupom je tiež gestom udržateľného rozvoja, a to aj v našom systéme záhradného osvetlenia. byť čo najšetrnejší k životnému prostrediu, je ideálne zvoliť solárne osvetlenie. Niekedy to nie je možné, pretože žijeme na miestach, kde je menej slnečného svetla, alebo potrebujeme viac energie. Môžeme tiež použiť energeticky úsporné osvetlenie LED.

Dúfam, že sa vďaka týmto informáciám dozviete viac o udržateľnej záhrade a jej vlastnostiach.


Davida
O autorze, Davida
David je šéfredaktorom portálu Ludiaakomy.sk Jeho úlohou je motivovať a viesť redakčný tím, aby vytváral kvalitné a aktuálne informácie zo všetkých oblastí života v domácnosti a záhradkárstva. David je tiež veľkým milovníkom prírody a vždy sa snaží byť v kontakte s prírodným prostredím. Je členom miestneho ochranárskeho združenia a angažuje sa v boji za ochranu a zmiernenie klimatických zmien.